Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ
 1. Tσικνάκη Κωνσταντίνο
 2. Κουμιανάκη Γεώργιο
 3. Φωτάκη Γεώργιο
 4. Σηφάκη Στυλιανό
 5. Σχοιναράκη Νικόλαο
 6. Ξυλούρη Σταύρο
(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
(άρθρο 75 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 31η του μηνός Ιουλίου έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 1. Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας των Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων για το έτος 2023.
 2. Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στο οποίο θα σταθμεύουν τα αυτοκίνητα και μηχανήματα της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας του Δήμου.
 3. Αποδοχή δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος Βασιλείου Γ. Μελά για την προσχολική αγωγή, στο Δήμο Γόρτυνας του ποσού των είκοσι οκτώ χιλιάδων έντεκα ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 28.011,60) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς στο Νηπιαγωγείο Αγίου Θωμά» και έγκριση των όρων χρηματοδότησης του.
 4. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού, τελικής αξιολόγησης των προσφορών και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Εργασίες Ασφαλτόστρωσης Κοινότητας Βαγιωνιάς Δήμου Γόρτυνας» προϋπολογισμού 250.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025»
 5. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2023 και κατάρτιση σχεδίου 3ης αναμόρφωσης.
 6. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης στους Οικισμούς Καστέλλι και Ατσιπάδες Κοινότητας Άνω Ακρίων» προϋπολογισμού 200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
 7. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Κάτω Μουλίων Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας», προϋπολογισμού 74.680,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (578 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA