Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση στην 17η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση στην 17η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση
ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 17η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 12/07/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και ισχύει, και του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, καθώς και την με αριθ. 375/Α.Π.39167/2-6-2022Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ1α/ΓΠ.οικ. 15102/10.03.2023 (ΦΕΚ/Β΄/1429/10.03.2023) ΚΥΑ με την οποία παρατείνεται η ισχύς της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432/27.01.2023 (ΦΕΚ/Β΄/389/28.01.2023),το άρθρο 11 του Νόμου 5043/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Παράταση εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση Κτιρίου Θεάτρου Δ.Ε. Ρούβα».
2 Παράταση εκτέλεσης της Μελέτης «Μελέτες Διαχείρισης Λυμάτων του Οικισμού Πανασού Δ.Ε. Ρούβα Δ. Γόρτυνας».
3 Παράταση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου παλαιού Δημοτικού σχολείου Πρινιά».
4 Γνωμοδότηση Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί αίτησης του αναδόχου του έργου «Συμπληρωματικές Εργασίες Διαμορφώσεων Αύλειου Χώρου Γηροκομείου (ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ) Δ. Γόρτυνας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης.
5 Γνωμοδότηση Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί αίτησης του αναδόχου του έργου «Ανάπλαση Κεντρικού Δρόμου Οικισμού Γκαγκάλων Δ. Γόρτυνας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης.
6 Ορισμός εκκαθαριστών της λυθείσας Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Τεχνικών Έργων Κόφινα - Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» και διακριτικό τίτλο ΔΕΑΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ.
7 Ορισμός εκκαθαριστών της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Γόρτυνας.
8 Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου - Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού /Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Γόρτυνας για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία Χώρων Αθλοπαιδιών στην Κ. Γέργερης Δήμου Γόρτυνας».
9 Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου - Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού /Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Γόρτυνας για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια, Τοποθέτηση και Εξοπλισμός σε Χώρους Αθλοπαιδιών στην Κ. Γέργερης Δήμου Γόρτυνας».
10 Μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα σταθμεύουν τα αυτοκίνητα και μηχανήματα της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας του Δήμου.
11 Αμισθί διάθεση στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του απαιτούμενου χώρου για την εγκατάσταση αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού σε χώρο εντός των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού στην Αγία Βαρβάρα του Δήμου Γόρτυνας.
12 Έγκριση του "«Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» του Δήμου Γόρτυνας" που χρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 - Κωδικός Πρόσκλησης: Ε.Σ. 2021 του Πράσινου Ταμείου ΝΠΔΔ του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
13 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Αποκατάσταση παλαιού αντλιοστασίου και περιβάλλοντα χώρου οικισμού Γκαγκαλών.
14 3η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Γόρτυνας οικ. έτους 2023, με την ένταξη σε αυτό νέων έργων και υποβολή εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.
15 Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2023 και κατάρτιση σχεδίου 2ης αναμόρφωσης.
16 Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας του δήμου.
17 Αίτημα δημοτικών συμβούλων για ανάληψη οφειλών της Δημοτικής Επιχείρησης ανάπτυξης και τεχνικών έργων ΑΕ ΟΤΑ (ΔΕΑΤΕΚ).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΔΕΣΔΕΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (537 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA