Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση στην 14η Συνεδρίαση Έτους 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση στην 14η Συνεδρίαση Έτους 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 14η Συνεδρίαση Έτους 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 20/06/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄ μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και ισχύει, και του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, καθώς και την με αριθ. 375/Α.Π.39167/2-6-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ1α/ΓΠ.οικ. 15102/10.03.2023 (ΦΕΚ/Β΄/1429/10.03.2023) ΚΥΑ με την οποία παρατείνεται η ισχύς της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432/27.01.2023 (ΦΕΚ/Β΄/389/28.01.2023),το άρθρο 11 του Νόμου 5043/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2023 και κατάρτιση σχεδίου 1ης αναμόρφωσης.
2 Περί έγκρισης πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενης του Ι.Ε.Κ. και κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας της.
3 Διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «Αυξέντιοι αγώνες Κρήτης, Μινωικά αθλήματα».
4 Άδεια χρήσης οδικών δικτύων, για την διοργάνωση της 1ης Η&Κ ΑΕΒΕ ΑΝΑΒΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ.
5 Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής του 2ου - τελικού σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης: «Μελέτη για το Αποχετευτικό Δίκτυο (Εσωτερικό και Εξωτερικό) Ακάθαρτων Οικισμών Αγίοι Δέκα - Μητρόπολης - Αμπελούζου και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων».
6 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του επιπρόσθετου χρόνου έγκρισης του 2ου σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης «Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων οικισμού Ασημίου Δήμου Γόρτυνας».
7 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση Γηπέδου Μπάσκετ Οικισμού Σοκαρά Δ. Γόρτυνας».
8 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση Περίφραξης Νεκροταφείου Αμπελούζου».
9 2η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Γόρτυνας οικ. έτους 2023, με την ένταξη σε αυτό νέων έργων και υποβολή εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.
10 Έγκριση απ' ευθείας αγοράς ενός ακινήτου, που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας του δήμου Γόρτυνας και θα αξιοποιηθεί για την κατασκευή παιδικής χαράς, χώρου πρασίνου και γηπέδου μπάσκετ.
11 Έγκριση ανταλλαγής δημοτικού ακινήτου, με ακίνητο ιδιοκτησίας ιδιώτη, που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας του δήμου Γόρτυνας και θα αξιοποιηθεί για την κατασκευή παιδικής χαράς, χώρου πρασίνου και γηπέδου μπάσκετ.
12 Έγκριση απ' ευθείας αγοράς δύο ακινήτων, που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας του δήμου Γόρτυνας και θα αξιοποιηθούν για την επέκταση του Δημοτικού Νεκροταφείου Αγίας Πελαγίας της Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας.
13 Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης και εποπτών υδρονομέων άρδευσης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΔΕΣΔΕΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (359 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA