Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση στην 4η (Τακτική) Συνεδρίαση Έτους 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση στην 4η (Τακτική) Συνεδρίαση Έτους 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 4η (Τακτική) Συνεδρίαση Έτους 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας.

Καλείστε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 14/3/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30΄ το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μικτά) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και ισχύει, και του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, καθώς και την με αριθ. 375/Α.Π.39167/2-6-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τη Δ1α/ΓΠ.οικ. 13498/03.03.2023 (ΦΕΚ 1192/03.03.2023 τεύχος Β') ΚΥΑ με την οποία παρατείνεται η ισχύς της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432/27.01.2023 (ΦΕΚ 389/28.01.2023 τεύχος Β') , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Γηπέδου Μπάσκετ στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας Δ. Γόρτυνας».
2 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση - Βελτίωση Σχολικών Υποδομών Δήμου Γόρτυνας».
3 Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής του 2ου - τελικού σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης: «Μελέτη για το Αποχετευτικό Δίκτυο (Εσωτερικό και Εξωτερικό) Ακάθαρτων Οικισμών Άγιοι Δέκα - Μητρόπολης - Αμπελούζου και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων».
4 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση Κτιρίου Θεάτρου Δ.Ε. Ρούβα».
5 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση Εργασιών Κλειστού Γυμναστηρίου Ασημίου του Δήμου Γόρτυνας».
6 Έγκριση 2ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση Επικίνδυνης Ιρλανδικής Διάβασης και Ασφαλτόστρωση Αγροτικού Δρόμου Κοινότητας Λουρών Δ. Γόρτυνας».
7 Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Έργα Αναβάθμισης Οδοποιίας Δήμου Γόρτυνας για το Έτος 2019».
8 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση Δρόμων Εντός Οικισμών Φαραγγιανά - Αποΐνι - Σοκαράς του Δ. Γόρτυνας».
9 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα Διαμόρφωσης Κοινόχρηστου Χώρου Εντός Οικισμού Αγίων Δέκα».
10 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποπεράτωση Ιδιωτικών Συνδέσεων Εντός Οικισμού Αγίας Βαρβάρας».
11 Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί διαγραφής ή μη οφειλής.
12 Εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στον χώρο των κατασκηνώσεων Γέργερης Δ.Ε. Ρούβα.
13 Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Γόρτυνας έτους 2023.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 


ΔΕΣΔΕΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (192 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA