Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα δια Περιφοράς Συνεδρίαση Μελών Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα δια Περιφοράς Συνεδρίαση Μελών Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ

  1. Τσικνάκη Κωνσταντίνο
  2. Κουμιανάκη Γεώργιο
  3. Φωτάκη Γεώργιο
  4. Σηφάκη Στυλιανό
  5. Σχοιναράκη Νικόλαο
  6. Ξυλούρη Σταύρο
(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας).

Καλείστε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου με sms κατ’ εφαρμογή του άρθρ. 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) σήμερα Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 μ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
  1. Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Χανίων και κατάθεση προτάσεων για αντίκρουση της αρ.ΚΛ 175/3-3-2022 αγωγής κατά του Δήμου Γόρτυνας.
  2. Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων Έτους 2023» στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 λόγω παρέλευσης προθεσμίας δικάσιμου, για το πρώτο θέμα, η οποία έχει οριστεί στις 26-01-2023 και για το δεύτερο θέμα για την εκτέλεση της υπηρεσίας των ασφαλίστρων των οχημάτων του Δήμου πρέπει να έχει συγκροτηθεί επιτροπή και πρέπει άμεσα να αρχίσει η διαδικασία πριν παρέλθει ο χρόνος ασφάλισης τους.

Παρακαλείσθε όπως λάβετε Αποφάσεις και μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας με sms από το προσωπικό σας κινητό, προς το κινητό της γραμματείας της Οικονομικής Επιτροπής (698 279 1490) ή προς το κινητό του Προέδρου (697 270 8309) καθώς επίσης για τις απόψεις σας επί του θέματος και για την ψήφο σας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Κοκολάκης Ελευθέριος

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (146 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA