Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Προκηρύσσεται η Χορήγηση 90 Νέων Αδειών και 10 Θέσεων και Δικαιωμάτων Δραστηριοποίησης στο Πλανόδιο Εμπόριο στην Περιφέρεια Κρήτης
Προκηρύσσεται η Χορήγηση 90 Νέων Αδειών και 10 Θέσεων και Δικαιωμάτων Δραστηριοποίησης στο Πλανόδιο Εμπόριο στην Περιφέρεια Κρήτης PDF Εκτύπωση

 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμό πρωτ. 332150/31-10-2022 του Τμήματος Εμπορίου, της Δ/νσης Παιδείας, Απασχόλησης κι Εμπορίου, της Περιφέρειας Κρήτης προκηρύσσεται η χορήγηση 90 νέων αδειών και 10 θέσεων και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο στην Περιφέρεια Κρήτης του Ν.4849/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την 1.11.2022 και ώρα 7:00 π.μ. ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας Προκήρυξης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), και λήγει μετά το πέρας πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών, ήτοι 20.12.2022 και ώρα 23:59.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας και θέσης πλανόδιας δραστηριοποίησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://openmarket.mindev.gov.gr/ της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Ο χρήστης συνδέεται με τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISNET και ακολουθεί τα βήματα σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης που θα εμφανιστεί στην οθόνη του.

Πρότυπα αιτήσεων και υπευθύνων δηλώσεων επισυνάπτονται στο Παράρτημα της προκήρυξης και μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr μέσα από τη διαδρομή Έργα Δράσεις/Δράσεις/Παιδείας & δια Βίου Μάθησης/Απασχόλησης -Εμπορίου/Εμπορίου, στο Ο.Π.Σ.Α.Α. και στον ιστότοπο του Δήμου Γόρτυνας www.gortyna.gr.

 

 

Σχετικά αρχεία

01 - Προκήρυξη -  Αρχείο pdf (461 KB)
02 - Παράρτημα - Αρχείο pdf (297 KB)
03 - Ανακοίνωση - Αρχείο pdf (117 KB)
04 - Κατάλογος Δημοτικών Κοινοτήτων - Αρχείο pdf (254 KΒ)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA