Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 1. Tσικνάκη Κωνσταντίνο
 2. Κουμιανάκη Γεώργιο
 3. Φωτάκη Γεώργιο
 4. Σηφάκη Στυλιανό
 5. Σχοιναράκη Νικόλαο
 6. Ξυλούρη Σταύρο

(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας).

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 75 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 31η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Γεωγραφικής Αποτύπωσης Με Χρήση Gis - Ενημέρωση Δεδομένων Οικολογικών Ζωνών για το Δρόμο Καπετανιανά – Άγιος Ιωάννης», στο πλαίσιο της πρότασης που θα  υποβάλει προϋπολογισμού 37.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) στην με Α.Π.311497/12-10-2022 πρόσκληση με κωδικό Π78-128 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ6304, ΑΔΑ:6ΧΔ37ΛΚ-ΦΗΜ) και τίτλο «Υπηρεσίες Γεωγραφικής Αποτύπωσης Με Χρήση Gis- Ενημέρωση Δεδομένων Οικολογικών Ζωνών για το Δρόμο Καπετανιανά – Άγιος Ιωάννης» για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης» στον άξονα προτεραιότητας 4.5 «Οδικές Υποδομές».
 2. Έγκριση  του πρακτικού ΙΙΙ  , της επιτροπής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατακύρωση του αναδόχου του έργου  με τίτλο «Κατασκευή Μίνι Γηπέδου Ποδοσφαίρου (CALTSETO) στην Τοπική Κοινότητα Χουστουλιανών Δήμου Γόρτυνας» προϋπολογισμού  120.000,00  € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
 3. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ, της επιτροπής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατακύρωση του αναδόχου του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση παλαιού αντλιοστασίου και περιβάλλοντα χώρου οικισμού Γκαγκαλών Δήμου Γόρτυνας » προϋπολογισμού: 74.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ).
 4. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας υποβολής του 1ου σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης  «Μελέτες Διαχείρισης Λυμάτων του Οικισμού Πανασού Δ.Ε. Ρούβα Δ. Γόρτυνας ».
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου « Επισκευή κτιρίου πρώην κοινοτικού καταστήματος ΤΚ Β.Ανωγείων».
 6. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Εργασίες Συντήρησης - Επισκευής και Αποπεράτωσης Κτίριου για την Στέγαση του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Μεγάλης Βρύσης του Δήμου Γόρτυνας» προϋπολογισμού 213.900,00 € συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24%.
 7. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Συντήρηση – Επισκευή Κτίριου Αίθουσας Πνευματικού Κέντρου Ενορίας Αγ. Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας» προϋπολογισμού 66.645,12 € συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24%.
 8. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ Κύριας Σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση επικίνδυνης ιρλανδικής διάβασης και ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου κοινότητας Λουρών Δ. Γόρτυνας».
 9. Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση των επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016  διενέργειας, αξιολόγησης και παραλαβής   του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων της υπηρεσίας με τίτλοΥπηρεσίες Λειτουργίας και  Συντήρησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ασημίου - Διονυσίου – Καστελίου –Αγίας Βαρβάρας - Γέργερης».

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (119 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA