Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου PDF Εκτύπωση

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 41 του Ν4325/2015και την παρ 2 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π και το άρθρο 116 του Ν.4547/2018.
  2. Την αριθμό 307/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα  της πρόσληψης και η αιτιολόγηση αυτής , οι απαιτούμενοι κλάδοι και οι ειδικότητες του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί με διάρκεια σύμβασης δύο (2)μηνών.

Γνωστοποιούμε:

Την Πρόσληψη του κατωτέρου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) μηνών για τους κατωτέρω κλάδους και ειδικότητες και προσόντα:

 

α/α

κλάδος

Ειδικότητα

Αριθμός Ατόμων

Διάστημα

Τυπικά Προσόντα

Δικαιολογητικά που απαιτούνται να κατατεθούν στο Δήμο

1

ΥΕ

Εργάτες /εργάτριες Γενικών Καθηκόντων

Επτά (7)

Δύο (2) μήνες

Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν3584/2007.(υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης )

1.Αίτηση

2. Ταυτότητα

3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4. ΥΔ (από την υπηρεσία)

2

ΔΕ

ΔΕ 29 Οδηγοί φορτηγών

Δύο (2)

Δύο (2) μήνες

Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν3584/2007..(υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης )

1.Αίτηση

2. Ταυτότητα

3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4.Άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας

5.Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Ε.Ι.)

5. ΥΔ (από την υπηρεσία)

3

ΔΕ

ΔΕ 28 Χειριστές Μηχανημάτων έργων

Ένα (1)

Δύο (2) μήνες

Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν3584/2007..(υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης )

1. Αίτηση

2. Ταυτότητα

3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4. Άδεια Χειριστή μηχανημάτων

5. ΥΔ (από την υπηρεσία)

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν και ότι συντρέχουν στο πρόσωπο τους οι προϋποθέσεις  των άρθρων 4 έως 10 του Ν 3528/2007.

Τα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τα καταθέσουν ηλεκτρονικά στο email hr@gortyna.gr από Παρασκευή 23/09/2022 έως Πέμπτη 29/09/2022.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2892340347, Κα Στεφανάκη Μαρία.

 

Σχετικά αρχεία

01 - Ανακοίνωση - Αρχείο pdf (127 KB)
02 - Αίτηση - Αρχείο pdf (30 KΒ)
03 - Υπέυθυνη Δήλωση - Αρχείο pdf (44 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA