Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 

 

  1. Tσικνάκη Κωνσταντίνο
  2. Κουμιανάκη Γεώργιο
  3. Φωτάκη Γεώργιο
  4. Σηφάκη Στυλιανό
  5. Σχοιναράκη Νικόλαο
  6. Ξυλούρη Σταύρο

 

 

Κοινοποίηση:

  • Τεχνική Υπηρεσία
  • Οικονομική Υπηρεσία

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

1.Έγκριση του πρακτικού Ι της επιτροπής και ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση παλαιού αντλιοστασίου και περιβάλλοντα χώρου οικισμού Γκαγκαλών Δήμου Γόρτυνας ».
2.Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου με παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Β Τμήματος) κατά τη δικάσιμο της 28-09-2022 ύστερα από αίτηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατά του Δήμου Γόρτυνας.
3.Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του υπάρχοντος δικτύου υδροδότησης του Δήμου Γόρτυνας».
4.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επισκευή και συντήρηση Νεκροταφείου Άνω Μουλίων».
5.Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση της σχολικής μονάδας: Γυμνάσιο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Γόρτυνας για την ποιοτική βελτίωση και για την διασφάλιση της βιοκλιματικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας ».
6.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ».
7.Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
8. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου 7ης αναμόρφωσης.
9.Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες συμβούλου της πράξης ¨Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Γόρτυνας΄΄», στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (129KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA