Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ

 

  1. Τσικνάκη Κωνσταντίνο
  2. Κουμιανάκη Γεώργιο
  3. Φωτάκη Γεώργιο
  4. Σηφάκη Στυλιανό
  5. Σχοιναράκη Νικόλαο
  6. Ξυλούρη Σταύρο

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 75 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

 

Καλείσθε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Γόρτυνας αύριο 9 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του Δήμου Γόρτυνας έτους 2023.

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον λόγω παρέλευσης προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023 στο Υπουργείο Εσωτερικών έως 12-9-2022.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (123 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA