Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ Τεύχος A 55/11.03.2020 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία ∆ήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στους Αγίους Δέκα, την 9η του μηνός Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Γόρτυνας.
  2. «Έγκριση δημιουργίας πράσινων σημείων του Δήμου Γόρτυνας».

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

 

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο pdf (94 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA