Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση στην 24η Τακτική Μικτή Συνεδρίαση (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση στην 24η Τακτική Μικτή Συνεδρίαση (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

 

 

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση στην 24η Τακτική Μικτή Συνεδρίαση (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 20η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μικτή), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020, την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.77146/11-12-2021 ΚΥΑ: «'Εκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00» και την με αριθμ. 642/24-09-21 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η αναγκαιότητα της μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται εξαιτίας των υπαρχόντων υγειονομικών συνθηκών που αυστηροποιούν εκ νέου την τήρηση αποστάσεων και όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και εξαιτίας των αντικειμενικών δυσκολιών φυσικής παρουσίας για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας. Επίσης, δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία αρκετών συμβούλων, γεγονός που κάνει απαραίτητη την τηλεδιάσκεψη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Γόρτυνας, θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα όπως επιβάλλεται.

 

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τηλεφωνικά μέχρι το Σάββατο 18/12/2021 τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου όσοι συμμετάσχετε δια ζώσης.

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Τροποποίηση των με αριθμό 40/2020, 53/2020, 108/2020 και 74/2021 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Γόρτυνας με τίτλο «Αγορά ακινήτων με σκοπό την κατασκευή του έργου «Λιμνοδεξαμενή Στερνών (κούτελα) Δημοτικής Ενότητας Κόφινα».
  2. Ορισμός δικηγόρου για παροχή νομικών υπηρεσιών στα πλαίσια της αρ. 3360/09-10-2020 έφεσης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών που κατέθεσε Ν.Π.Ι.Δ. κατά του Δήμου.
  3. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα επταμελή Σχολικά Συμβούλια.
  4. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Γόρτυνας, Σχολικού έτους 2022 – 2023.
  5. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου νέου ΝΠΔΔ Δήμου Γόρτυνας, με την επωνυμία «Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Γόρτυνας».
  6. Κατανομή της Δ χρηματοδότησης έτους 2021 (με συνεκτίμηση υλοποίησης θεσμού σχολικού τροχονόμου) , ποσού 52.570,00 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
  7. Εκμίσθωση του Κέντρου Πληροφόρησης Επισκεπτών Δάσους Ρούβα και ευρύτερης περιοχής στη θέση Σελιά Τ.Κ. Γέργερης Δ.Ε. Ρούβα Δήμου Γόρτυνας.
  8. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2021 και κατάρτιση σχεδίου 8ης αναμόρφωσης.

 

 

Ο Πρόεδρος

Του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Πελεκανάκης Νικόλαος

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο pdf (147 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA