Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 1. Χατζάκη Τίτο
 2. Σταματάκη Γεώργιο
 3. Κουμιανάκη Γεώργιο
 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
 5. Μπομποδάκη Στυλιανό
 6. Ξυλούρη Σταύρο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(άρθρο 75 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

1.Ανάκληση της αρ. 353/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς Καστέλι και Ατσιπάδες Κοινότητας Άνω Ακρίων»

2.Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση Νεκροταφείου Άνω Μουλίων»

3.Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής ηλεκτρικού πίνακα του αντλητικού συγκροτήματος αρδευτικής γεώτρησης στην κοινότητα Πλατάνου στη θέση Μετόχι, λόγω του κατεπείγοντος

4.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός οικισμών Φαραγγιανά – Αποϊνι – Σοκαράς του Δ. Γόρτυνας»

5.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αξιοποίηση-ανάδειξη και προστασία χώρου βόρεια και δυτικά της Ι.Μ. Κουδουμά Δ. Γόρτυνας»

6.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Καλλιέργεια πηγής και κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τον οικισμό Τρυπιτά ΤΚ Πλατάνου»

7.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός συστήματος ύδρευσης οικισμού Άνω Μουλίων Δ.Γόρτυνας»

8.Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του υπάρχοντος δικτύου υδροδότησης του Δήμου Γόρτυνας»

9. Έγκριση χορήγησης χρονικής παράτασης διάρκειας της σύμβασης της υπηρεσίας «Μίσθωση Μηχανήματων - Οχημάτων για την αποκατάσταση ζημίων από καιρικά φαινόμενα στις Δ.Ε του Δ. Γόρτυνα» έως και την 03/ 02 /2022

10.Συγκρότηση επιτροπών στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016

A. παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες παρακολούθησης και υλοποίησης έργων ενταγμένων σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα
 • Καθαρισμός φρεατίων
 • Εκπόνηση προγράμματος πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου είκοσι (20) κρίσιμων υποδομών αρμοδιότητας του Δήμου Γόρτυνας, βάσει των προδιαγραφών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)

Υπηρεσία ωρίμανσης μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών

B. παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών

 • Προμήθεια απορριμματοκιβωτίων ανοιχτού τύπου χωρητικότητας 8 κυβικών μέτρων Δ.Ε. ΑΓ. Βαρβάρας και Ρούβα.
 • Προμήθεια απορριμματοκιβωτίων ανοιχτού τύπου χωρητικότητας 8 κυβικών μέτρων Δ.Ε. Γόρτυνας ΚΑΙ Κόφινα

11.Έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» για το έτος 2021 άξονας προτεραιότητας «Αστική αναζωογόνηση & λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» για τα έτη 2021-2022

12.Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά εξώδικη αναφορά και αίτηση προς τον Δήμο.

13.Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών, της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος και δομικού πλέγματος του Δήμου Γόρτυνας».

14.Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών, της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος - δομικού πλέγματος για τσιμεντοστρώσεις οδοποιίας του Δήμου Γόρτυνας».

15.Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών, της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών τσιμεντόστρωσης (σκυρόδεμα-πλέγματα) αγροτικών οδών οικισμού Βαλη Δ. Γορτυνας».

16. Έγκριση λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 157 KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA