Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση στην 12η Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) Έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση στην 12η Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) Έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 13η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη ώρα 2:00 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, την εγκ.163/33282/29-05-2020, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Στο παραπάνω διάστημα που έχει οριστεί (2:00μ.μ. έως 3:00μ.μ. την 13η Ιουλίου 2021) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν η ψηφοφορία διά ζώσης, με τη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν τη ψήφο τους (συμφωνώ ή διαφωνώ ή λευκό) με έναν από τους παρακάτω τρόπους, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία.

  • 1. Με email από προσωπικό λογαριασμό σας προς το email της γραμματείας του δημοτικού συμβουλίου (drouva@otenet.gr).
  • 2. Με sms από το προσωπικό σας κινητό, προς το κινητό της γραμματείας του δημοτικού συμβουλίου (WIND6938 327 881 COSMOTE6972 440 490) ή προς το κινητό του Προέδρου (6983 598 515).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανωτέρω διαδικασία είναι η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του δημοτικού συμβουλίου, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως παρακάτω:

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 

 

  1. Τροποποίηση της αρ.158/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με  «Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας οικονομικού έτους 2021 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης».
  2. Τροποποίηση της αρ.184/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με «Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας οικονομικού έτους 2021 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης».
  3. Μεταστέγαση του Γυμνασίου και ΓΕΛ Αγίας Βαρβάρας, για το χρονικό διάστημα επισκευής του κτιρίου του Σχολικού συγκροτήματος.
  4. Παραχώρηση  δημοτικού χώρου  «Φαραγγιανή Κεφάλα» για καλλιτεχνική εκδήλωση.
  5. Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για την συγκρότηση της επιτροπής εκτίμησης  ακινήτων για το έτος 2021  (άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81).
  6. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του δήμου έτους 2021.
  7. Επιστροφή  αχρεωστήτως καταβληθέντων.
  8. Απόφαση για  την ανόρυξη και το ιδιοκτησιακό καθεστώς υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Κολοκοκκιά» της Κοινότητας  Αγίων Δέκα του δήμου μας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 175 KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA