Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ
 1. Χατζάκη Τίτο
 2. Τσικνάκη Κωνσταντίνο
 3. Κουμιανάκη Γεώργιο
 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
 5. Μπομποδάκη Στυλιανό
 6. Ξυλούρη Σταύρο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(άρθρο 75 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 6η του μηνός Ιουλίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση της σύμβασης του έργου με τίτλο «Έργα αναβάθμισης οδοποιίας Δήμου Γόρτυνας για το έτος 2019»
 2. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου (περιπτ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου μνημειακού ελαιοδένδρου Πανασού Δ. Γόρτυνας»
 4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου μνημειακού ελαιοδένδρου Πανασού Δ. Γόρτυνας»
 5. Έγκριση 2ου  Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης, 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και 2ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αναπλάσεις – αισθητικές αναβαθμίσεις οικισμού Λαρανίου ΔΕ Αγίας Βαρβάρας Δ. Γόρτυνας»
 6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση ιδιωτικών συνδέσεων εντός οικισμού Αγίας Βαρβάρας»
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας Βασιλικών Ανωγείων – Απεσωκαρίου – Βαγιωνιάς Δ. Γόρτυνας»
 8. Έγκριση Παράτασης ισχύος προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες υποδομής για την αποπεράτωση ανάπλασης του οικισμού Αγίας Βαρβάρας με πεζοδρόμηση του κεντρικού άξονα» με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 91112
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης λόγω κατολισθήσεων από έντονα καιρικά φαινόμενα στη ΔΕ Ρούβα»
 10. Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο και καθορισμός της αμοιβής του, για την αγωγή με αριθμό Γ.Α. 1041/ΝΤΚ/172/2021 κατά του δήμου, στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου.
 11. Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο και καθορισμός της αμοιβής του, για αγωγή αριθμό Γ.Α.ΤΑΚ. 80/9.6.2021κατά του δήμου, στο Ειρηνοδικείο Μοιρών.
 12. Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο και καθορισμός της αμοιβής του, για την αγωγή με αριθμό ΑΓ307/28-3-2019, κατά του δήμου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου.
 13. Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο και καθορισμός της αμοιβής του, για αγωγή με αριθμό ΑΓ23/11-4-2019 κατά του δήμου, στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων.
 14. Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο και καθορισμός της αμοιβής του, για αγωγή με αριθμό ΑΓ24/24-5-2021 κατά του δήμου, στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων.
 15. Έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διενέργειας του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεέγχου - τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Γόρτυνας».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

 

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 149 KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA