Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση για Έκτακτη Εκ Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση για Έκτακτη Εκ Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση


ΠΡΟΣ:

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

 • Τσικνάκη Κωνσταντίνο
 • Χατζάκη-Σφακιανάκη Σοφία
 • Κουμιανάκη Γεώργιο
 • ∆εσδενάκη Αθανάσιο
 • Μπομποδάκη Στυλιανό
 • Ξυλούρη Σταύρο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για έκτακτη εκ περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας.

Καλείσθε σε έκτακτη εκ περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η του μηνός Αυγούστου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 έως 11:00 πρωινή, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 του ν. 4635/2019, του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021.
 2. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.
 3. Αίτημα παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του δήμου Γόρτυνας.
 4. Άσκηση έφεσης κατά της με αριθμο 23/2020 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Μοιρών, ανάθεση της υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο και καθορισμός της αμοιβής του.
 5. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.
 6. Στο διάστημα μεταξύ 10:00 έως 11:00 μπορείτε να ψηφίσετε (συμφωνώ ή διαφωνώ ή λευκό) με sms από το προσωπικό σας κινητό, προς το κινητό της γραμματείας της Οικονομικής Επιτροπής Λαγουδάκη Σοφίας (6972329460) ή προς το κινητό του Προέδρου (6983 598 515)

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση αρχείο pdf (446 ΚB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA