Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Ανακοίνωση για την εισοδηματική ενίσχυση ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
Ανακοίνωση για την εισοδηματική ενίσχυση ορεινών και μειονεκτικών περιοχών PDF Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι τα ΚΕΠ του Δήμου Γόρτυνας θα δέχονται αιτήσεις για την εισοδηματική ενίσχυση ορεινών και μειονεκτικών περιοχών από τη Δευτέρα 04/05/2020 έως και την Παρασκευή 15/05/2020.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οικογένειες που κατοικούν μόνιμα (τουλάχιστον 2 έτη) σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές και των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700) ευρώ ή το κατά αναπροσαρμογή εκάστοτε καθοριζόμενο εισοδηματικό όριο.

Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:

  1. σε εξακόσια (600,00) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ και
  2. σε τριακόσια (300,00) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ενός (3.001,00) ευρώ και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700,00) ευρώ.

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση της αίτησης είναι τα εξής:

  • Ε1 και εκκαθαριστικό προηγούμενου έτους (2018)
  • Βεβαίωση αποδοχών (εφόσον υπάρχει)
  • Αντίγραφο Ταυτότητα
  • Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας (IBAN)
  • Βεβαίωση κατοικίας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εκδίδονται από το Δήμο).

 

Τηλέφωνα για πληροφορίες

ΚΕΠ 0680 Άγιοι Δέκα 2892031490

ΚΕΠ 827 Αγία Βαρβάρα 2894022846

ΚΕΠ 774 Ασήμι 2893340233

ΚΕΠ 274 Γέργερη 2894340300

 

Σχετικά Αρχεία


Ανακοίνωση - Αρχείο pdf (64 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA