Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την του μηνός Μαρτίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

 

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 

 1. Χατζάκη-Σφακιανάκη Σοφία
 2. Τσικνάκης Κωνσταντίνος
 3. Κουμιανάκη Γεώργιο
 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
 5. Μπομποδάκη Στυλιανό
 6. Ξυλούρη Σταύρο


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 

(άρθρο 75 Ν.3852/2010όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την του μηνός Μαρτίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18

 

ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της διαδικασίας με διαπραγμάτευση του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν.4412/2016 και του άρθρου 43 παρ.1 του Ν.4605/2019 για τη δημόσια σύμβαση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΑΡΑΝΙΟΥ-ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ»
 2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της διαδικασίας με διαπραγμάτευση του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν.4412/2016 και του άρθρου 43 παρ.1 του Ν.4605/2019 για τη δημόσια σύμβαση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΕ ΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΣΤΕΡΝΕΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΙΑΜΟΥ»
 3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας της Κοινότητας Πρινιά του Δήμου Γόρτυνας»
 4. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου μνημειακού ελαιοδένδρου Πανασού Δ. Γόρτυνας», έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης σύμβασης του έργου.
 5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχων συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς καθώς και ηλικιωμένων στο ΚΗΦΗ», για τις ομάδες Α, Β,Γ, Ε, ΣΤ.
 6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της διαδικασίας με διαπραγμάτευση του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 για τη δημόσια σύμβαση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς καθώς και ηλικιωμένων στο ΚΗΦΗ» για την ομάδα Δ΄ ΟΜΑΔΑ: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ – ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΗΦΗ
 7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Βαγιονιάς Δήμου Γόρτυνας»
 8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Μεγάλης Βρύσης Δήμου Γόρτυνας»
 9. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 4412/2016
 10. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 4412/2016

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Κοκολάκης Ελευθέριος

 


Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (104 ΚB)
Θέματα - Αρχείο pdf (60 ΚΒ)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA