Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 

  1. Χατζάκη-Σφακιανάκη Σοφία
  2. Τσικνάκη Κωνσταντίνο
  3. Κουμιανάκη Γεώργιο
  4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
  5. Μπομποδάκη Στυλιανό
  6. Ξυλούρη Σταύρο


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 

(άρθρο 75 Ν.3852/2010όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

Καλείσθε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Γόρτυνας σήμερα 27 Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18: 

 

  1. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αρ. 95/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Μοιρών (Δήμου Γόρτυνας ΚΑΤΑ της Α.Ε με την επωνυμία ΜΠΕΤΟΝ ΜΕΣΣΑΡΑΣ)
  2. Έγκριση 2ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης του έργου «Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας Δήμου Γόρτυνας»
  3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση του αναδόχου για τη σύνταξη στατικής μελέτης με την διαδικασία με διαπραγμάτευση του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 για τη δημόσια σύμβαση της μελέτης «Μελέτη στατικής επάρκειας και επεμβάσεων Γυμνασίου-Λυκείου Αγίας Βαρβάρας»

 

Τα θέματα κρίνονται κατεπείγοντα λόγω παρέλευσης προθεσμίας για το πρώτο θέμα, λόγω του ότι η χρηματοδότηση του έργου του δεύτερου θέματος λήγει έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του έτους και περισσότερο οι χωματουργικές εργασίες πρέπει να εκτελεστούν πρίν την έναρξη της τουριστικής κίνησης και το τρίτο θέμα γιατί πρόκειται για σύνταξη μελέτης στατικής επάρκειας και επεμβάσεων σχολείου.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

 

Σχετικά Αρχεία


Πρόσκληση - αρχείο pdf (104 ΚB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA