Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 

  1. Χατζάκη-Σφακιανάκη Σοφία
  2. Τσικνάκη Κωνσταντίνο
  3. Κουμιανάκη Γεώργιο
  4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
  5. Μπομποδάκη Στυλιανό
  6. Ξυλούρη Σταύρο

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

άρθρο 75 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

Καλείσθε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Γόρτυνας  σήμερα 13 Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα   Δευτέρα και ώρα 13:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18: 

 

  1. Ανάκληση της αρ.254/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  και έγκριση ακύρωσης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ"

 

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον επειδή στα πλαίσια ελέγχου της αριθμού 254/2019 απόφασης της οικονομικής επιτροπής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, με το αριθ. 13359/20-12-2019 έγγραφο της μας γνωρίζει ότι προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο της απόφασης αυτής θα πρέπει να τροποποιήσουμε τους όρους της διακήρυξης της εν λόγω μελέτης διότι δεν περιελήφθησαν στο σύνολό τους οι τροποποιήσεις που επήλθαν στο Ν. 4412/2016 με τα άρθρα 33 του Ν. 4608/2019 και 56 του Ν. 4609/2019 και επειδή έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται για τον ανοικτό διαγωνισμό και ορίστηκε η 15/01/2020 ως προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής θα πρέπει να γίνει ανάκληση της εν λόγω απόφασης και ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, πριν από την ημερομηνία αυτή.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

 

Σχετικά Αρχεία


Πρόσκληση - αρχείο pdf (109 ΚB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA