Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση στην 23η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση στην 23η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 68 του Ν.3852/2010, σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 29η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


 1. Πρακτικό εκλογής εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κρήτης.
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΡΙΝΙΑ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ».
 3. Αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΑΝΩ ΜΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ».
 4. Έκδοση Άδειας Παραγωγού Πωλήτριας Υπαίθριου Εμπορίου, Πασπαράκη Χαρίκλειας του Ιωάννη.
 5. Έγκριση έκδοσης άδειας χρήσης οδού τύπου Ζ για την διαδρομή του 17ου Μινωικού Άθλου αγώνα υπεραποστάσεων 70 χλμ που περνάει από τα όρια του δήμου Γόρτυνας.
 6. Παραχώρηση ή μη χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Γενικού Λυκείου Αγίων Δέκα στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίων Δέκα.
 7. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2019.
 8. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για τη παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.
 9. Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύμφωνη γνώμη ή όχι του δήμου μας για τη μονάδα ελευθέρας βοσκής (500) αiγοπροβάτων της Θεργιάκη Ελένης του Φωτίου, στη θέση "Κουτού" της Κοινότητας Λαρανίου της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας του δήμου μας.
 10. Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύμφωνη γνώμη ή όχι του δήμου μας για τη μονάδα ελευθέρας βοσκής (450) αιγοπροβάτων του Θεργιάκη Ευτύχιου του Φωτίου, στη θέση "Κουτού" της Κοινότητας Λαρανίου της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας του δήμου μας.
 11. Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύμφωνη γνώμη ή όχι του δήμου μας για τη μονάδα ελευθέρας βοσκής (450) αιγοπροβάτων της Θεργιάκη Μαρίας του Φώτιου, στη θέση "Κουτού" της Κοινότητας Λαρανίου της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας του δήμου μας.
 12. Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύμφωνη γνώμη ή όχι του δήμου μας για την άδεια εγκατάστασης της κτηνοτροφικής μονάδας (750) αιγοπροβάτων του Θεργιάκη Φώτιου του Ευτύχιου, στη θέση "Κουτού" της Κοινότητας Λαρανίου της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας του δήμου μας.
 13. Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύμφωνη γνώμη ή όχι του δήμου μας για τη μονάδα ελευθέρας βοσκής (290) αιγοπροβάτων της Παναγιώτου Αικατερίνης του Ιωάννη, στη θέση "Νοτικό" της Κοινότητας Λαρανίου της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας του δήμου μας.
 14. Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύμφωνη γνώμη ή όχι του δήμου μας για τη μονάδα ελευθέρας βοσκής (290) αιγοπροβάτων της Παναγιώτου Γεωργίας του Ιωάννη, στη θέση "Νοτικό" της Κοινότητας Λαρανίου της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας του δήμου μας.
 15. Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύμφωνη γνώμη ή όχι του δήμου μας για τη μονάδα ογδόντα ενός (81) αιγοπροβάτων με πρόχειρα καταλύματα του Μαλλιαράκη Νεκτάριου του Δημητρίου στη θέση "Ανεμόμυλος" της Κοινότητας Μεγάλης Βρύσης της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας του δήμου μας.
 16. Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύμφωνη γνώμη ή όχι του δήμου μας για τη μονάδα ελευθέρας βοσκής (550) αιγοπροβάτων του Σκαφίδα Γεώργιο του Κωνσταντίνου, στη θέση "Κουτσουρολιά" της Κοινότητας Λαρανίου της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας του δήμου μας.
 17. Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύμφωνη γνώμη ή όχι του δήμου μας για τη μονάδα ελευθέρας βοσκής (290) αιγοπροβάτων της Τσελεντάκη Ελένης του Σπυρίδων, στη θέση "Κουτού" της Κοινότητας Λαρανίου της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας του δήμου μας.
 18. «Υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας», αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου στο εν λόγω πρόγραμμα και αποδοχή της χρηματοδότησης του».
 19. «Υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες», αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου στο εν λόγω πρόγραμμα και αποδοχή της χρηματοδότησης του».
 20. Εξουσιοδότηση υπαλλήλου του δήμου για την κατάθεση αιτήματος έκδοσης κωδικών και την υπογραφή σύμβασης χορήγησης πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών με την Παγκρήτια Τράπεζα καθώς και τον ορισμό υπαλλήλων χρήσης των υπηρεσιών e-banking της Παγκρήτιας Τράπεζας για την διενέργεια των συναλλαγών του Δήμου Γόρτυνας.
 21. Εισήγηση για Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06).
 22. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
 23. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Κύριας Σύμβασης, 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΡΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΡΟΥΒΑ Δ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ».
 24. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Τσιμεντοστρωσεις αγροτικης οδοποιιας ΔΕ Ρούβα Δ.Γόρτυνας».
 25. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση εισόδων ΙΝ Αγίου Γεωργίου και ΙΝ Σωτήρος Χριστού ΤΚ Πλώρας Δ.Γόρτυνας».
 26. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση αποχετευτικού δικτύου οικισμού Νυβρίτου ΔΕ Ρούβα Δ.Γόρτυνας».
 27. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών εξωτερικής επιφανειας αιθρίου Λυκείου Αγιας Βαρβάρας».
 28. Αλλαγή μελών της Επιτροπής παρακολούθησης προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: αποκατάσταση αγωνιστικού χωρου του δημοτικου γηπέδου Γεργερης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 


Πρόσκληση - Αρχείο pdf (182 ΚB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA