Αρχική Δημοτική Αρχή Αντιδήμαρχοι
Αντιδήμαρχοι Δήμου Γόρτυνας
Α/A Αντιδήμαρχος Αρμοδιότητες
1. Τσικνάκης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γόρτυνας
tsiknakis_kon.jpg
 • Πολιτική Προστασία
 • Περιβάλλον
 • Καθαριότητα
 • Ανακύκλωση
 • Απορρίμματα
 • Καύσιμα
 • Μηχανήματα
2. Χατζάκης Τίτος – Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Κόφινα
xatzakis.jpg
 • Οικονομικά Θέματα
 • Διοικητικά Θέματα
 • Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη
 • Παιδεία
 • Πολιτισμός
 • Αθλητισμός
 • Νεολαία
3. Φωτάκης Γεώργιος – Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας
fotakis.jpg
 • Τεχνικά Έργα
 • Πολεοδομικός Σχεδιασμός
4. Σηφάκης Στυλιανός – Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ρούβα
sifakis.jpg
 • Ύδρευση
 • Άρδευση
 • Αποχέτευση
 • Πρωτογενής Τομέας
 • Ανάπτυξη
 • Προγραμματισμός
 • Καταστήματα
 • Επιχειρήσεις
 • Εμπόριο

 

 

 1. Τις αρμοδιότητες του αντιδημάρχου Τσικνάκη Κωνσταντίνου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο αντιδήμαρχος Χατζάκης Τίτος.
 2. Τις αρμοδιότητες του αντιδημάρχου Χατζάκη Τίτου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο αντιδήμαρχος Τσικνάκης Κωνσταντίνος.
 3. Τις αρμοδιότητες του αντιδημάρχου Φωτάκη Γεωργίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο αντιδήμαρχος Σηφάκης Στυλιανός.
 4. Τις αρμοδιότητες του αντιδημάρχου Σηφάκη Στυλιανού, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο αντιδήμαρχος Φωτάκης Γεώργιος.
 5. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Τσικνάκης, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον αντιδήμαρχο Φωτάκη Γεώργιο.

 

 

 

Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA