Αρχική Γραφείο Τύπου Δελτία Τύπου Εφάπαξ Ειδικό Βοήθημα για την Επανασύνδεση Παροχών Ηλεκτρικού Ρεύματος
Εφάπαξ Ειδικό Βοήθημα για την Επανασύνδεση Παροχών Ηλεκτρικού Ρεύματος PDF Εκτύπωση

 

Την δυνατότητα επανασύνδεσης στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω εφάπαξ ειδικού βοηθήματος που καταβάλλεται από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), έχουν καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα, που αποσυνδέθηκαν από το δίκτυο μέχρι και τις 30/4/2020, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Κατόπιν της σύστασης της αρμόδιας επιτροπής στον Δήμο Γόρτυνας, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους:

α) μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση gortyna@gortyna.gr ή

β) καταθέτοντας τον φάκελο με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Γόρτυνας, με την ένδειξη «Υπόψιν επιτροπής για την επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος».

 

Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι και τις 30/4/2020.
 2. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας τους.
 3. Εισοδηματικά κριτήρια:
 • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000 ευρώ
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 13.500 ευρώ
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 15.750 ευρώ
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 18.000 ευρώ
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 24.750 ευρώ
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 27.000 ευρώ
 • Για νοικοκυριό που περιλαμβάνει άτομο/-α με αναπηρία 67%, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 8.000 ευρώ και για νοικοκυριό με άτομο/-α που χρειάζονται μηχανική υποστήριξη με χρήση ιατρικών συσκευών, κατά 15.000 ευρώ.
 • Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται ποσό 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος 2.250 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 31.500 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού μελών του νοικοκυριού.
 •  

  Οι καταναλωτές πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση, που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986
  2. Δήλωση Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους, όλων των μελών του νοικοκυριού
  3. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής
  4. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό), του τελευταίου φορολογικού έτους, όλων των μελών του νοικοκυριού
  5. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), του τελευταίου φορολογικού έτους, όλων των μελών του νοικοκυριού
  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  7. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α., για νοικοκυριό με άτομο/-α με αναπηρία 67%
  8. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου για νοικοκυριό με άτομο/-α που χρειάζονται μηχανική υποστήριξη, με χρήση ιατρικής συσκευής

   

  Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά την υποβολή της αίτησης, σε σχέση με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει την μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κλπ.)

   

  Το ποσό του ειδικού βοηθήματος καταβάλλεται από τον ΔΕΔΔΗΕ, απευθείας στον τελευταίο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στον οποίο εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου. Ο ΔΕΔΔΗΕ υλοποιεί και την επανασύνδεση, χωρίς να χρεώνει τέλη.

   

  Ως προς το ύψος του ειδικού βοηθήματος:

  • Για οφειλές έως 6.000 ευρώ, καταβάλλεται εφάπαξ το σύνολο της οφειλής.
  • Για οφειλές άνω των 6.000 ευρώ και έως 9.000 ευρώ, καταβάλλεται εφάπαξ το 75% της οφειλής.
  • Για οφειλές άνω των 9.000 ευρώ και έως 12.000 ευρώ, καταβάλλεται εφάπαξ το 50% της οφειλής.
  • Για οφειλές άνω των 12.000 ευρώ, καταβάλλεται εφάπαξ το 30% της οφειλής.

   

  Στις περιπτώσεις που το ειδικό βοήθημα δεν επαρκεί για να καλυφθεί το σύνολο της οφειλής, οι καταναλωτές θα εντάσσονται σε πρόγραμμα διακανονισμού και θα εξοφλούν οι ίδιοι το εναπομείναν ποσό, σε άτοκες μηνιαίες δόσεις.

   

   
  Δήμος Γόρτυνας
   
   
   
   
  dgortynas-covid-19.jpg

  Έργα ΕΣΠΑ

  sima-espa.png
  Χάρτης Περιοχής
  Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
  Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
  Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
  Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
  Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
  ΚΕΠ
  ΚΕΔΚΕ
  Χρηματοδότηση
  INTERMEDIA