Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση στη 18η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση στη 18η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στη 18η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας.

 

Καλείστε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 27/12/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 3:30΄ μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μικτά) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και ισχύει, και του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, καθώς και την με αριθ. 375/Α.Π.39167/2-6-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τη Δ1α/ΓΠ.οικ. 72546 /2022 (ΦΕΚ 6445/Β/16-12-2022) ΚΥΑ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση του σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Γόρτυνας.
2 Έγκριση του σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία  "ΒΟΡΕΑΣ" του Δήμου Γόρτυνας.
3 Έγκριση του σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών με την κωδικό ονομασία  "ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ" του Δήμου Γόρτυνας.
4 Κατανομή της Δ΄ χρηματοδότησης έτους 2022 (με συνεκτίμηση υλοποίησης θεσμού σχολικού τροχονόμου, ποσού 48.410,00 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
5 Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Γόρτυνας έτους 2022.
6 Ανάκληση των αποφάσεων με αριθμό 78/2022 και 114/2022 του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης για τη 10η αναμόρφωση του προϋπολογισμοού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2022.
7 Ανάκληση της με αριθμό 100/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης για τη 12η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2022.
8

Ένταξη των ελαιοκομικών περιοχών του δήμου μας στο πρόγραμμα της δακοκτονίας για την τριετία 2023, 2024 και 2025.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΔΕΣΔΕΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (203 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA