Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 1. Χατζάκη-Σφακιανάκη Σοφία

 2. Τσικνάκης Κωνσταντίνος

 3. Κουμιανάκη Γεώργιο

 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο

 5. Μπομποδάκη Στυλιανό

 6. Ξυλούρη Σταύρο


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής κατεπείγουσας συνεδρίασης

(άρθρο 75 Ν.3852/2010όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη δια περιφοράς κατεπείγουσα συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’), μέσω τηλεφώνου με sms, την 11η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης την 10:00 και λήξη την 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα που κρίνονται κατεπείγοντα λόγω του ότι οι αποφάσεις Δημάρχου επισκευών αντλητικών συγκροτημάτων λόγω του κατεπείγοντος πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή κατά την επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής και άμεσης επιτάχυνσης των διαδικασιών των υπολοίπων θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου:

 

 1. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος αρδευτικής γεώτρησης της Κοινότητας Χουστουλιανών στη θέση Λύσματα, λόγω του κατεπείγοντος.

 2. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος αρδευτικής γεώτρησης της Κοινότητας Σταβίων στη θέση Νεκροταφείο,λόγω του κατεπείγοντος.

 3. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος υδρευτικής γεώτρησης της Κοινότητας Αγ. Βαρβάρας στη θέση Ραγουζανά,λόγω του κατεπείγοντος.

 4. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος υδροαρδευτικής γεώτρησης της Κοινότητας Σοκαρά στη θέση Αποίνι-Ρουβάδες, λόγω του κατεπείγοντος.

 5. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος υδρευτικής γεώτρησης στον οικισμό Βαλή της Κοινότητας Γκαγκαλών στη θέση Αμπέλια, λόγω του κατεπείγοντος.

 6. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος της αρδευτικής γεώτρησης της Κοινότητας Βασιλικής στη θέση Πεζοχώρια,λόγω του κατεπείγοντος.

 7. Αποδοχή δωρεάς από το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στον Δήμο Γόρτυνας.

 8. Ορισμός νέας ημερομηνίας και ώρας για την ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» για τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς

 9. Α) προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Γόρτυνας

  Β) Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Γόρτυνας

 10. Λήψη απόφασης για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της προμήθειας καυσίμων (τμήμα 1) «Καύσιμα (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτ., πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες του Δήμου Γόρτυνας και των Σχολικών του επιτροπών», προϋπολογισμού 1.095.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%,μετά από την σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ.

 

Για την λήψη αποφασης σας στέλνουμε συνημμένα εισηγήσεις των θεμάτων.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας με sms από το προσωπικό σας κινητό, καθώς επίσης και για τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

 • Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής: 6982791490
 • Κινητό του Προέδρου: 6983 598 515

Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση Αρχείο pdf (120 ΚB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA