Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η του μηνός Μαϊου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων των οικισμών Στάβιες-Φουρνοφάραγγο Δημοτικής Ενότητας Κόφινα Δήμου Γόρτυνας».
 2. Έγκριση ενεργειών Δημάρχου για την ανάθεση επισκευής ηλεκτρικού πίνακα αντλητικού συγκροτήματος υδρευτικής γεώτρησης στην Κοινότητα Πλώρας θέση «Σπηλιάρα».
 3. Έγκριση ενεργειών Δημάρχου για την ανάθεση επισκευής ηλεκτρικού πίνακα αντλητικού συγκροτήματος υδρευτικής γεώτρησης στην Κοινότητα Ασημίου θέση «Καπαριά».
 4. Έγκριση ενεργειών Δημάρχου για την ανάθεση επισκευής αντλητικού συγκροτήματος υδρευτικής γεώτρησης στην Κοινότητα Αμπελούζου θέση «Αμύγδαλος».
 5. Έγκριση ενεργειών Δημάρχου για την ανάθεση επισκευής αντλητικού συγκροτήματος υδρευτικής γεώτρησης στην Κοινότητα  Μεγάλη Βρύση  θέση «Άγιος Κωνσταντίνος».
 6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου μνημειακού ελαιοδένδρου Πανασού Δ. Γόρτυνας».
 7. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της «Μελέτης Στατικής Επάρκειας  και Επεμβάσεων Δημοτικού Σχολείου Γέργερης»-Στατική Μελέτη.
 8. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της «Μελέτης Στατικής Επάρκειας και Επεμβάσεων Δημοτικού Σχολείου Γέργερης»-Γεωτεχνική Μελέτη.
 9. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της «Μελέτης Στατικής Επάρκειας και Επεμβάσεων Γυμνασίου-Λυκείου Αγίας Βαρβάρας»-Στατική Μελέτη.
 10. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της «Μελέτης Στατικής Επάρκειας  και Επεμβάσεων  Γυμνασίου-Λυκείου  Αγίας Βαρβάρας «-Γεωτεχνική Μελέτη.
 11. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Εργασίες αναβάθμισης οδών εντός του οικισμού Βουρβουλίτη Τ.Κ.Αγίων Δέκα Δ. Γόρτυνας» έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διαγωνισμού και  συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης σύμβασης του έργου.
 12. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «Αξιοποίηση ανα΄δειξης και προστασία χώρου βόρεια και δυτικά της Ιεράς Μονής Κουδουμά Δ. Γόρτυνας «
 13. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών στα πλαίσια εφαρμογής του Ν.4412/2016.
 14. Τροποποίηση ημερομηνίας διενέργειας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δ.Γόρτυνας(εγκαταστάσεις γηπέδων ποδοσφαίρου Ρούβα & Γόρτυνας)».
 15. Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης  και παραλαβής της προμήθειας  «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής δεξαμενής ύδρευσης στον οικισμό Στόλων του Δήμου Γόρτυνας».

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση αρχείο pdf (161 ΚB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA