Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο "Κατασκευή μίνι γηπέδου ποδοσφαίρου (caltseto) στην Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας" Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου "Κατασκευή μίνι γηπέδου ποδοσφαίρου (caltseto) στην Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας", με εκτιμώμενη συνολική αξία 120.000,00 €.

 

Σχετικά Αρχεία

Προκήρυξη - Αρχείο pdf (482 KB)

Αναλυτική Διακήρυξη - Αρχείο pdf (1.1 MB)

Προΰπολογισμός - Αρχείο pdf (167 ΚB)

Τιμολόγιο - Αρχείο pdf (369 ΚB)

Ε.Σ.Υ - Αρχείο pdf (317 ΚB)

ΤΕΥΔ - Αρχείο
pdf (1.5 MB)

Τεχνική Έκθεση - Αρχείο
pdf (100 KB)