Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια "Προμήθεια Πυροσβεστικού Οχήματος" Εκτύπωση

Αρχεία Διαγωνισμού

Αρχεία pdf
Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας (80 KB)
Διακήρυξη (152 KB)
Μελέτη (271 KB)
ΤΕΥΔ (245 KB)