Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προµήθεια "Είδη Ατομικής Προστασίας" Εκτύπωση

Αρχεία Διαγωνισμού

Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας - Αρχείο pdf (80 KB)
Διακήρυξη Διαγωνισμού - Αρχείο pdf (154 KB)
Μελέτη - Αρχείο pdf (285 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο pdf (714 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο doc (160 KB)