Ανοιχτός Διαγωνισμός: Κατασκευή Δευτερεύοντος Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων Και Ιδιωτικών Συνδέσεων Εντός Οικισμού Αγίας Βαρβάρας Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσειανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύουαποχέτευσης λυμάτων και ιδιωτικών συνδέσεων εντός οικισμού Αγίας Βαρβάρας, μεπροϋπολογισμό 444.950,00 €. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίεςεργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 354.561,85, (δαπάνη εργασιών,ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Σχετικά Έγγραφα

Περιληπτική Διακήρυξη - Αρχείο pdf (48 KB)
Μελέτη - Αρχείο pdf (1 ΜB)