Διακήρυξη Δημοπρασίας: ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ ΛΟΥΡΩΝ, ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ "ΚΑΜΑΡΑΚΙ" Εκτύπωση

Ο ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ διακηρύττει ανοικτή δημοπρασία για την επιλογή ανάδοχου κατασκευής έργου το έργο:ΑΝΟΡΥΞΗ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ ΛΟΥΡΩΝ, ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ "ΚΑΜΑΡΑΚΙ", ∆.Ε. ΚΟΦΙΝΑ ∆.ΓΟΡΤΥΝΑΣ με προϋπολογισμό 48.227,80(µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Σχετικά Αρχεία

ΔιακήρυξηΔημοπρασίας - Αρχείο pdf (262 kb)
Περίληψη Διακήρυξης - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Αρχείο pdf (38 Kb)
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Αρχείο pdf (174 Kb)
Προμέτρηση - Αρχείο pdf (53 Kb)
Τεχνικές Προδιαγραφές -Αρχείο pdf (78 Kb)
Τεχνική Έκθεση -Αρχείο pdf (44 KB)
Προυπολογισμος -Αρχείο pdf (59 KB)
Τιμολόγιο Μελέτης -Αρχείο pdf (47 KB)
Τιμολόγιο Μελέτης -Αρχείο pdf (33 KB)