Διακήρυξη Δημοπρασίας: Μουσείο Καλαθοπλεκτικής Νυβρίτου Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας διακηρύττει ότι την 11η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο που βρίσκεται στην έδρα του Δήμου Άγιοι Δέκα, Διεύθυνση ΑΝΤΟΝΙΝΟ ΝΤΙ ΒΙΤΑ 1 θα διεξαχθεί ανοικτή Δημοπρασία με το σύστημα: Προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν.3669/08, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: "Μουσείο Καλαθοπλεκτικής Νυβρίτου".

Σχετικά Αρχεία

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας - Αρχείο pdf (125 KB)
Μελέτη - Αρχείο pdf (1.3 MB)