Ανοικτός διαγωνισμός για την "Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας Τύπου LED" Εκτύπωση
Παρασκευή 25/10/2013

Περίληψη - Αρχείο pdf (38 KB)
Διακήρυξη - Αρχείο pdf (212 KB)
Σχέδιο Αναλυτικής Διακήρυξης - Αρχείο pdf (199 KB)