Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Αναβάθμιση Τμημάτων Οδοποιίας Βασιλικών Ανωγείων – Απεσωκαρίου – Βαγιωνιάς Δήμου Γόρτυνας
Αναβάθμιση Τμημάτων Οδοποιίας Βασιλικών Ανωγείων – Απεσωκαρίου – Βαγιωνιάς Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνα Νομού Ηρακλείου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αναβάθμιση Τμημάτων Οδοποιίας Βασιλικών Ανωγείων – Απεσωκαρίου – Βαγιωνιάς Δήμου Γόρτυνας» εκτιμώμενης αξίας 250.000,00 € (Πλέον ΦΠΑ)

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες ομάδες εργασιών:

  • Α - Ομάδα "Τεχνικά Έργα" με προϋπολογισμό 15.435,88
  • Β - Ομάδα " Οδοστρωσία - Ασφαλτικά" με προϋπολογισμό 182.913,42
  • Γ - Ομάδα " Ασφάλεια" με προϋπολογισμό " 2.867,07 €"

 

Σχετικά Αρχεία


01 - Περιληπτική Διακήρυξη - Αρχείο pdf (709 KB)
02 - Αναλυτική Διακήρυξη - Αρχείο pdf (1,5 ΜKB)
03 - Τεχνική Έκθεση - Αρχείο pdf (482 KB)
04 - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Αρχείο pdf (886KB)
05 - Προϋπολογισμός - Αρχείο pdf (588 KB)
06 - Τιμολόγιο - Αρχείο pdf (971 KB)
07 - Οικονομική Προσφορά - Αρχείο pdf (40 KB)
08 - ΤΕΥΔ - Αρχείο pdf (1,5 ΜB )  - Αρχείο Word (187 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA