Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς καθώς και ηλικιωμένους στο ΚΗΦΗ" Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα και για τα δύο κεφάλαια (Α και Β), για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΗΦΗ» και Προϋπολογισμού 32.244,81 ΕΥΡΩ, μαζί με το ΦΠΑ.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 15/1/2020  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ (λήξη προσφορών) στα γραφεία που εδρεύει ο Δήμος Γόρτυνας από αρμόδια επιτροπή.

Σχετικά Αρχεία

Προκήρυξη- Αρχείο pdf (543 ΚΒ)
Διακήρυξη - Αρχείο pdf (866 ΚΒ)
Μελέτη - Αρχείο
pdf (2.4 MΒ)
Έντυπο Προσφοράς - Αρχείο
pdf (231 ΚΒ)
ΤΕΥΔ - Αρχείο doc (181 KΒ)