Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού και Ανίχνευσης Διαρροών του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Γόρτυνας" Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: "Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού και Ανίχνευσης Διαρροών του Εσωτερικού Δικτύου  Ύδρευσης του Δήμου Γόρτυνας"

 

 

Σχετικά Αρχεία
Διακήρυξη - αρχείο pdf (2 ΜB)

Παράρτημα Ι- αρχείο pdf (8 ΜΒ)
Παράρτημα  ΙΙ - αρχείο pdf (1.2 MB)
Παράρτημα  ΙV - αρχείο - pdf (1 MB)
Παράρτημα  V - αρχείο pdf (2.1 MB) 
Παράρτημα  VI - αρχείο pdf (1 MB )
Παράρτημα  VII - αρχείο pdf (983 ΚB)
Παράρτημα  VIII - αρχείο pdf (863 ΚB)
Παράρτημα  IX - αρχείο pdf (1.2 MB)
Περίληψη Διακήρυξης - αρχείο pdf (1 MB)
Προκήρυξη - αρχείο pdf (117ΚB)