Ανακοίνωση Δήμου Γόρτυνας για την Απόφαση της Τράπεζας Πειραιώς να Κλείσει το Υποκατάστημά της στην Αγία Βαρβάρα Εκτύπωση

Με έκπληξη και απορία, πληροφορούμαστε ότι πρόθεση της Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς είναι να αναστείλει την λειτουργία του υποκαταστήματός της στην Αγία Βαρβάρα.

Πρόκειται για ένα υποκατάστημα που εξυπηρετεί χιλιάδες πολίτες, μεταξύ των οποίων πολλοί συνταξιούχοι, ηλικιωμένοι, αγρότες και επαγγελματίες της περιοχής.

Εκφράζοντας το κοινό αίσθημα, επισημαίνουμε ότι η συγκεκριμένη απόφαση είναι εσφαλμένη, καθώς δεν έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη σημαντικές παράμετροι που άπτονται της οικονομικής δραστηριότητας της τοπικής κοινωνίας, αλλά και η κοινωνική διάσταση της λειτουργίας της τράπεζας για την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Μεταφέροντας την έντονη ανησυχία των κατοίκων, επαγγελματιών και φορέων της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι δημιούργησαν σχέσεις εμπιστοσύνης με την τράπεζα, ενισχύοντάς την με τις καταθέσεις τους, θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε για την απόφαση αυτή και να ζητήσουμε από την Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς να την επανεξετάσει.

Με βάση όλα τα παραπάνω, θεωρούμε ότι όχι μόνο δεν συντρέχει λόγος κλεισίματος του υποκαταστήματος της τράπεζας, αλλά, αντιθέτως, υπάρχει ανάγκη διατήρησης και αναβάθμισής της.