Πρόσκληση στη 10η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας Εκτύπωση

 

Καλείστε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 9η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00΄ το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μικτά) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του ν. 4555/2018 και 78 του ν. 4954/2022, καθώς και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ.10284/24-06-2022, 78η/2022 (ΑΔΑ: 9ΖΣ146ΜΤΛ6-710), Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Κατανομή της χρηματοδότησης έτους 2022, ποσού 47.800,00 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για κάλυψη εξόδων επισκευής και συντήρησης Σχολικών Κτιρίων.
  2. Tροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου 4ης αναμόρφωσης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δεσδενάκης Αθανάσιος

Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (193 KB)