Δήλωση αντιδημάρχου Δ.Ε. Γόρτυνας, Κωνσταντίνου Τσικνάκη Εκτύπωση


Στην Τοπική Κοινότητα Βαγιωνιάς, παρατηρούνται τις τελευταίες ημέρες πολύ υψηλές καταναλώσεις νερού, οι οποίες δεν δικαιολογούνται, ακόμα και αν λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι στην περιοχή καταγράφονται υψηλές θερμοκρασίες και, επομένως, οι ανάγκες των νοικοκυριών για νερό είναι αυξημένες.

Στην Βαγιωνιά, τα διαθέσιμα αποθέματα νερού ύδρευσης σε ημερήσια βάση, υπερβαίνουν τα 500 κυβικά, ποσότητα που, εφόσον γίνεται λελογισμένη χρήση, επαρκεί για να καλυφθούν οι ανάγκες του οικισμού. Τα όποια προβλήματα παρατηρούνται στην υδροδότηση της περιοχής, δημιουργούν σοβαρές υπόνοιες για σπατάλη νερού, ενώ έχει ήδη αναπτυχθεί έντονη φημολογία για φαινόμενα υδροκλοπής, που επιβαρύνουν την κατάσταση. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου διενεργεί, αυτή την περίοδο, εντατικούς ελέγχους για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση τέτοιου είδους φαινομένων, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει, ως τώρα, κάτι επιλήψιμο.

Παρακαλώ θερμά, όλους τους κατοίκους της Βαγιωνιάς, να περιορίσουν στο ελάχιστο την σπατάλη νερού, ώστε να μην παρατηρηθούν ξανά δυσκολίες στην υδροδότηση του οικισμού. Επιπλέον, αν κάποιοι γνωρίζουν συγκεκριμένα περιστατικά υδροκλοπής και επιθυμούν να ενημερώσουν σχετικά τον Δήμο, μπορούν να απευθυνθούν προσωπικά σε εμένα, στα τηλέφωνα 6983597974, 2892340313 προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

tsiknakis_kon.jpg