Χρηματοδότηση ύψους 1.123.204,19 ευρώ για την Εξόφληση Οφειλών από Τελεσίδικες Δικαστικές Αποφάσεις Εκτύπωση

 

Η διαφανής και ορθολογική διαχείριση των οικονομικών του Δήμου μας αποδίδει καρπούς, καθώς η δημοτική αρχή, ανταποκρινόμενη πλήρως στις υποχρεώσεις και τους στόχους που προβλέπει η Προγραμματική Συμφωνία Οικονομικής Υποστήριξης του Δήμου Γόρτυνας με το Υπουργείο Εσωτερικών για το 2021, εξασφάλισε ακόμα μια σημαντική χρηματοδότηση, για την εξόφληση οφειλών από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, διαταγές πληρωμής και τόκους υπερημερίας.

 

Με το ποσό αυτό, ύψους 1.123.204,19 ευρώ, θα τακτοποιηθούν εκκρεμότητες, χρέη και ελλείμματα περασμένων ετών, που επιβάρυναν σε μεγάλο βαθμό τον προϋπολογισμό και θα γίνει ακόμα ένα αποφασιστικό βήμα για την εξυγίανση των οικονομικών του Δήμου μας.

Η δημοτική αρχή συνεχίζει με την ίδια σοβαρότητα, ανακτώντας την εμπιστοσύνη του κεντρικού κράτους και των υπηρεσιών του, δίνοντας λύσεις σε χρόνια προβλήματα και διασφαλίζοντας χρηματοδοτήσεις που δημιουργούν προοπτικές ανάπτυξης για τον τόπο μας.