Ανακοίνωση Εκτύπωση

 

 

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων εκτάσεων που βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή κοντά σ΄ αυτές και μέχρι απόστασης εκατό (100) μέτρων να προχωρήσουν  στον καθαρισμό αυτών από ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων  υλικών που βρίσκονται μέσα σ΄ αυτά,  προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

 

Οι παραβάτες  διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

 

  • (Υπ. αριθμ. 4/2012 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ)

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 203 KB)