Αιτήσεις Συμμετοχής για τις Παροχές της ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ Εκτύπωση

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής για τις παροχές της ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ- Αγροτικής Εστίας 2021 ξεκίνησαν την Δευτέρα 24 Μαϊου 2021 σε όλα τα ΚΕΠ.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού, εκδρομών, δωρεάν παροχής βιβλίων και δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα έως τη Τρίτη 15 Ιουνίου 2021.

Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης να είναι οι αιτούντες ασφαλιστικά ενήμεροι.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για υποβολή αίτησης:

 • Βιβλιάρια Υγείας ή οποιοδήποτε έγγραφο που προκύπτει ο ΑΜΚΑ
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Σε περίπτωση σύνταξης αναπηρίας απαιτείται επιπλέον γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας.

Σε περίπτωση κατάθεσης αίτησης από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής του αιτούντος.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες για το έτος 2021.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τη Τρίτη 15 Ιουνίου 2021. Προϋπόθεση οι μητέρες και τα τέκνα να είναι ασφαλισμένες στον ΕΦΚΑ- ΟΓΑ και ενήμερες κατά την ημερομηνία της αίτησης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για υποβολή αίτησης:

 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Βιβλιάρια Υγείας ή βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Σε περίπτωση λύσης γάμου έγγραφο που να προκύπτει η επιμέλεια των παιδιών
 • Βεβαίωση Ανεργίας ΟΑΕΔ για άνεργα τέκνα
 • Αντίγραφο Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (Πάσο) για φοιτητές ΑΕΙ ή ΤΕΙ εσωτερικού από 18 έως 24 ετών
 • Βεβαίωση Σπουδών για τέκνα άνω των 18 ετών που σπουδάζουν σε ΙΕΚ (εκτός σπουδαστών εξωτερικού, ΕΠΑΛ και ΤΕΕ εσωτερικού)
 • Αντίγραφο βιβλιαρίου οποιασδήποτε τράπεζας

Πληροφορίες ΚΕΠ Δήμου Γόρτυνας

Άγιοι Δέκα 2892031490 & 2892340345

Αγία Βαρβάρα 2894022846

Ασήμι 2894340233

Γέργερη 2894340300