Σας προβληματίζει κάτι στο παιδί σας; Εκτύπωση

Φαίνεται

Να δυσκολεύεται στην ανάγνωση;

 • Να προφέρει με δυσκολία ασυνήθιστες ή πολυσύλλαβες λέξεις;
 • Να προφέρει λανθασμένα εύκολες λέξεις;
 • Να μην κατανοεί ένα απλό κείμενο;
 • Να μη γνωρίζει απλές λέξεις που άλλα παιδιά στην ηλικία του γνωρίζουν;
Να δυσκολεύεται στη γραφή;
 • Να είναι δυσανάγνωστα αυτά που γράφει;
 • Να προσπαθεί να αποφύγει το γράψιμο;
 • Να είναι ανορθόγραφο ή να ανακατεύει μικρά με κεφαλαία γράμματα μέσα στις λέξεις;
 • Να είναι ακατάστατα αυτά που γράφει στο τετράδιό του;
Να δυσκολεύεται να μετρήσει ή να διακρίνει τους αριθμούς και τη σειρά τους;
 • Να δυσκολεύεται στις αριθμητικές πράξεις;
 • Να δυσκολεύεται στην κατανόηση των μαθηματικών προβλημάτων;
 • Να επιλέγει τυχαία τις ενέργειες για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων χωρίς να ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες και βήματα;
 • Να μη μπορεί να θυμηθεί εύκολα, γνωστές αριθμητικές πράξεις;