Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο "Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων" Εκτύπωση

Σχετικά Αρχεία


Προκήρυξη- Αρχείο pdf (486 KB)

ΤΕΥΔ - Αρχείο 
pdf (167 KB)

Τεχνική Έκθεση - Αρχείο 
pdf (861 KB)