Νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο Θανάσης Δεσδενάκης Εκτύπωση

 

 

Το νέο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εξελέγησαν στην ειδική συνεδρίαση που διεξήχθη σήμερα, Κυριακή 9/1, στο Δημαρχείο Γόρτυνας, στους Αγίους Δέκα.
Νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη ο Θανάσης Δεσδενάκης από την παράταξη «Μεγάλη Γόρτυνα», αντιπρόεδρος ο Γιώργος Στυλιανάκης απο την παράταξη «Ανανέωση Τώρα» και γραμματέας ο Κωνσταντίνος Πηρουνάκης, από την παράταξη «Ενωτική Κίνηση Δήμου Γόρτυνας».

 

Για την Οικονομική Επιτροπή εξελέγησαν:

Από την παράταξη ΜΕΓΑΛΗ ΓΟΡΤΥΝΑ

Τακτικά μέλη: Φωτάκης Γεώργιος και Σηφάκης Στυλιανός

Αναπληρωματικά μέλη: Χατζάκη - Σφακιανάκη Σοφία και Σαβουϊδάκης Θεόδωρος.

Από την παράταξη  ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΡΑ

Τακτικό μέλος: Σχοιναράκης Νικόλαος

Αναπληρωματικό μέλος: Ανδρεαδάκης Μιχαήλ

Από την παράταξη ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Τακτικό μέλος: Ξυλούρης Σταύρος

Αναπληρωματικό μέλος: Γενιτσαρίδης Γεώργιος

Για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εξελέγησαν:

Από την παράταξη ΜΕΓΑΛΗ ΓΟΡΤΥΝΑ

Τακτικά μέλη: Σαβουϊδάκης Θεόδωρος  και Χατζάκη - Σφακιανάκη Σοφία

Αναπληρωματικά μέλη: Τσικνάκης Κων/νος και Σηφάκης Στυλιανός

Από την παράταξη  ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΡΑ

Τακτικό μέλος: Ανδρεαδάκης Μιχαήλ

Αναπληρωματικό μέλος: Σπαντιδάκης Γεώργιος

Από την παράταξη ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Τακτικό μέλος: Ξυλούρης Κων/νος

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!