Λειτουργούν Κανονικά, από την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου, όλα τα Σχολεία του Δήμου Γόρτυνας Εκτύπωση

Έτοιμα να υποδεχθούν ξανά τους μαθητές είναι τα Δημοτικά Σχολεία Σοκαρά, Ασημίου, Αγίου Θωμά, Βαγιονιάς, Αγίων Δέκα, το Γυμνάσιο Αγίων Δέκα και τα Λύκεια Αγίων Δέκα και Ασημίου, καθώς ολοκληρώθηκαν οι αναγκαίες επισκευές, σύμφωνα με τις υποδείξεις των μηχανικών της ΚΤΥΠ και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γόρτυνας και αποκαταστάθηκαν πλήρως οι ζημιές που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 και την μετέπειτα σεισμική δραστηριότητα.

 

 

 

Έτοιμα να υποδεχθούν ξανά τους μαθητές είναι τα Δημοτικά Σχολεία ΣοκαράΑσημίουΑγίου ΘωμάΒαγιονιάςΑγίων Δέκα, το Γυμνάσιο Αγίων Δέκα και τα Λύκεια Αγίων Δέκα και Ασημίου, καθώς ολοκληρώθηκαν οι αναγκαίες επισκευές, σύμφωνα με τις υποδείξεις των μηχανικών της ΚΤΥΠ και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γόρτυνας και αποκαταστάθηκαν πλήρως οι ζημιές που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 και την μετέπειτα σεισμική δραστηριότητα.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και κατόπιν νέων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν, όλα τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά από την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021, με απόλυτη ασφάλεια για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους/τις εργαζομένους/-ες στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων.