Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης για τις Καθαρίστριες Σχολικών Μονάδων Δήμου Γόρτυνας Σχολικό Έτος 2021-2022 Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας  ενημερώνει ότι σήμερα 25/08/2021 αναρτήθηκαν στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ: ΨΜΧΓΩ9Η-ΖΥΦ στην ιστοσελίδα του δήμου μας και στους πίνακες ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων  του δήμου μας  οι  Οριστικοί Πίνακες Πρόσληψης Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σε υπηρεσίες καθαρισμού Σχολικών Μονάδων του Δήμου μας.

Οι επιτυχούσες θα υπογράψουν τις συμβάσεις τους την Τετάρτη 08/09/2021.

Με νεώτερη ανακοίνωση μας θα ανακοινωθεί η ώρα και ο τόπος συνάντησης.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμείται η πρόσληψη από τους επιτυχόντες παρακαλώ να ενημερώσουν εγγράφως στο email: gortyna@gortyna.gr εως την Τρίτη 31/08/2021.

Σχετικά αρχεία

Πίνακες- Αρχείο pdf ( 673KB)