Φυσικοί πόροι Εκτύπωση

Σε δύο προθήκες στη βόρεια πλευρά της αίθουσας υπάρχουν κομμάτια από τους φυσικούς πόρους της περιοχής και όχι μόνο.

 

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

 

 

 • 36-Ασημόλευκο μάρμαρο από την περιοχή της Δαμάστας στις ΒΑ παρυφές του Ψηλορείτη.
 • 37-Μαύρο και γκριζόμαυρο πέτρωμα (μάρμαρο με την εμπορική έννοια) από την περιοχή του Αηδονοχωρίου.
 • 38-Γκρι μάρμαρο από τον Άγιο Κύριλλο Αστερουσίων.
  Οι γεωλογικές συνθήκες ευνόησαν την περιοχή αυτή του Ψηλορείτη. Είναι από τις λίγες περιοχές του βουνού που έχουμε πηγές μεγάλης παροχής σε τέτοιο υψόμετρο. Αυτό οφείλεται στο ότι κάτω από τον ασβεστόλιθο Τρίπολης σε εκτεταμένη περιοχή, από το Δάσος του Ρούβα και νότια, βρίσκονται οι φυλλίτες οι οποίοι είναι αδιαπέραστοι. Έτσι το νερό που κατεισδύει στον περατό ασβεστόλιθο όταν φτάσει στο υπέδαφος στο φυλλίτη κινείται οριζόντια. Έτσι έχουμε τις πηγές επαφής στη Γέργερη και το Ζαρό. Τα χαρακτηριστικά του νερού είναι εξαιρετικά και για το λόγο αυτό υπάρχουν ήδη δύο μονάδες εμφιάλωσης στην περιοχή.
 • 39-Κάτω από τους Γεργιανούς δέτες με την πάροδο του χρόνου τα κομμάτια από το πέτρωμα του γίνεται κομμάτια και λόγω της βαρύτητας κατεβαίνει χαμηλότερα. Επίσης το ρήγμα που υπάρχει σε κατεύθυνση Ανατολή Δύση συνετέλεσε ώστε να δημιουργηθούν τα κομμάτια του πετρώματος που βλέπουμε στο δρόμο καθώς ανεβαίνουμε για το Ρούβα. Το υπόγειο νερό περνά μέσα από το πέτρωμα αυτό και φιλτράρεται.
 • 40-Νερό Ρούβας. Αν και προέρχεται από τον ίδιο ορεινό όγκο με το νερό Ζαρός είναι λίγο μαλακότερο επειδή στα τελευταία 300-400 μέτρα της διαδρομής του περνά μέσα από διαβαθμισμένα χαλίκια και έτσι υφίσταται ένα φυσικό φιλτράρισμα.
 • 41-Νερό Ζαρός. Έχει χαρακτηρισθεί μεταλλικό νερό και προέρχεται από τον ίδιο ορεινό όγκο με το νερό Ρούβας. Θεωρείται μαζί με το νερό Ρούβας ένα από τα καλύτερα νερά της Ελλάδας.
 • 42-Ενημερωτική πινακίδα για τους φυσικούς πόρους
 • 43-Ασβεστίτης. Χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή καλλιτεχνημάτων πολλές φορές με την εμπορική ονομασία «όνυχας». Δημιουργείται σε ρήγματα κυρίως από τα οποία περνάει νερό.
 • 44-Ασβεστίτης σε άλλη μορφή την οποία οι ντόπιοι αποκαλούν αλατσόπετρα επειδή θραύεται εύκολα σε κρυστάλλους.
 • 45-Ασβεστίτης σε άλλη μορφή.
 • 46-Μαργαϊκός ασβεστόλιθος μειόκαινου. Πολύ καλό δομικό υλικό. Με αυτό το υλικό χτίσθηκαν τα τείχη των μεγάλων πόλεων της Κρήτης.
 • 47-Κόκκινη πέτρα
 • 48
 • 49-Πυριγενές πέτρωμα από τα καλά λιμάνια
 • 50-Πυριγενές πέτρωμα από τα καλά λιμάνια
 • 51-Χαλαζίας σκληρό πέτρωμα κρυσταλλικός (ένθετο) και άμορφος
 • 52-Μπριγκέτα λιγνίτη. Φώτισε την Ελλάδα για δεκαετίες αλλά ρυπογόνα μορφή παραγωγής ενέργειας.


 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γυμνάσιο Γέργερης, Γέργερη Ηρακλείου Κρήτης, ΤΚ 70003, Τηλ. 2894041298,
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Στέλιος Μανωλιούδης emailmanolstel (at)gmail.com