Αναρτήθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Πρόσληψης Προσωπικού σε Υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων Εκτύπωση

 

Ο Δήμος Γόρτυνας ενημερώνει ότι σήμερα 03-09-2020 αναρτήθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Πρόσληψης Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σε υπηρεσίες καθαρισμού Σχολικών Μονάδων του Δήμου και κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς, μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών.

 

  • Ημερομηνία έναρξης είναι η επόμενη ημέρα από την ανάρτησής τους, δηλαδή 04-09-2020
  • Ημερομηνία λήξης 07-09-2020 και ώρα 15:30.

 

 

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο email: gortyna@gortyna.gr.

 

Σχετικά αρθρα


Προσωρινοί Πίνακες - Αρχείο pdf (238 KB)