Πρόγραμμα Επαναληπτικής Ψηφοφορίας Εκτύπωση

Ο Δήμαρχος
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα «Κλεισθένης I»).
2. Την αριθμό:86/06-12-2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία ανακηρύχθηκαν για τις επαναληπτικές εκλογές της 22ης Δεκεμβρίου 2019 οι αναφερόμενοι σ' αυτήν συνδυασμοί υποψηφίων της Κοινότητας Βασιλικών Ανωγείων, της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνας, του Δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ

Για τις επαναληπτικές εκλογές της 22ης Δεκεμβρίου 2019, ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων για την Κοινότητα Βασιλικών Ανωγείων της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνας, του Δήμου Γόρτυνας:

 

Α' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ"

Β' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 22η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Κυριακή και θα αρχίσει την 07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα στο εκλογικό τμήμα (Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Βασιλικών Ανωγείων) που έχει οριστεί με την υπ' αριθμό: 291369/15-11-2019 απόφαση αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου.

 

Άγιοι Δέκα: 18 Δεκεμβρίου 2019
Ο Δήμαρχος

 

 

 

Αρχείο pdf (441  KB)
Πρόγραμμα Επαναληπτικής Ψηφοφορίας